Raspored treninga FK Farmaprom

 

Raspored treninga FK Farmaprom  

PONEDELJAK, SRIJEDA I PETAK

09h i 15h U DVORANI

Molimo sve članove da što redovnije dolaze na treninge da bi mogli zadržati kvalitetan rad i da možemo da ispoštujemo takmičenja u kojima učestvujemo. Hvala.

'